Το φροντιστήριο e-kefalas.gr για τους μαθητές που θα δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις το 2024 παρέχει το θερινό πρόγραμμα σπουδών, αναπόσπαστο και σημαντικο κομμάτι της προετοιμασίας των μαθητών, ώστε:

  • να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις, τελευταία ευκαιρία στα θερινά
  • να έχουν περισσότερο χρόνο για εμβάθυνση σε σύνθετες έννοιες
  • να καλυφθεί σημαντικό ποσοστό της ύλης για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χρόνος για επαναλήψεις

Η θερινή προετοιμασία της Γ’ Λυκείου με ενισχυμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 6 εβδομάδων.

Από 13 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου και από 26 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου.

Οι μαθητές συνεχίζουν με τη χειμερινή προετοιμασία από την
2η Σεπτεμβρίου και την ολοκληρώνουν με τη λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το φροντιστήριο e-kefalas.gr για τους μαθητές που θα δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις το 2024 παρέχει το θερινό πρόγραμμα σπουδών, αναπόσπαστο και σημαντικο κομμάτι της προετοιμασίας των μαθητών, ώστε:

  • να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις, τελευταία ευκαιρία στα θερινά
  • να έχουν περισσότερο χρόνο για εμβάθυνση σε σύνθετες έννοιες
  • να καλυφθεί σημαντικό ποσοστό της ύλης για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χρόνος για επαναλήψεις

Η θερινή προετοιμασία της Γ’ Λυκείου με ενισχυμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 6 εβδομάδων.

Από 13 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου και από 26 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου.

Οι μαθητές συνεχίζουν με τη χειμερινή προετοιμασία από την
2η Σεπτεμβρίου και την ολοκληρώνουν με τη λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Διετούς Φοίτησης
για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έχουν ξεκινήσει τη προετοιμασία από τη Β΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία 4
Λατινικά 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 18

630€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Υγείας
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 16

590€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θετικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 18

630€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Πληροφορική 3
Οικονομικά 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 16

590€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διετούς Φοίτησης
για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έχουν ξεκινήσει τη προετοιμασία από τη Β΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία 4
Λατινικά 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 18

630€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Υγείας
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 16

590€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θετικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 18

630€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Πληροφορική 3
Οικονομικά 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 16

590€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μονοετούς Φοίτησης
για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που θα ξεκινήσουν τη προετοιμασία μετά το πέρας της Β΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 7
Ιστορία 4
Λατινικά 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Υγείας
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 5
Χημεία 5
Βιολογία 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θετικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 8
Φυσική 5
Χημεία 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 22

720€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 8
Πληροφορική 4
Οικονομικά 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μονοετούς Φοίτησης
για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που θα ξεκινήσουν τη προετοιμασία μετά το πέρας της Β΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 7
Ιστορία 4
Λατινικά 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Υγείας
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 5
Χημεία 5
Βιολογία 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θετικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 8
Φυσική 5
Χημεία 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 22

720€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 8
Πληροφορική 4
Οικονομικά 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΙΣΩ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
ΠΙΣΩ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

Κλείσε θέση τώρα

Επικοινώνησε μαζί μας στο 2182183194
ή στο info@e-kefalas.gr
και ξεκίνα άμεσα τα μαθήματά σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γίνε μαθητής μας

Επικοινώνησε μαζί μας
στο 21821831942182183194
ή στο info@e-kefalas.gr
και ξεκίνα άμεσα τα μαθήματά σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γίνε μαθητής μας

Επικοινώνησε μαζί μας
στο 2182183194
ή στο info@e-kefalas.gr
και ξεκίνα άμεσα
τα μαθήματά σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ