Το φροντιστήριο e-kefalas.gr για τους μαθητές που θα δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις το 2023 παρέχει το θερινό πρόγραμμα σπουδών, αναπόσπαστο και σημαντικο κομμάτι της προετοιμασίας των μαθητών, ώστε:

  • να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις, τελευταία ευκαιρία στα θερινά
  • να έχουν περισσότερο χρόνο για εμβάθυνση σε σύνθετες έννοιες
  • να καλυφθεί σημαντικό ποσοστό της ύλης για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χρόνος για επαναλήψεις

Η θερινή προετοιμασία της Γ’ Λυκείου με ενισχυμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 6 εβδομάδων.

Από 15 Ιουνίου έως 21 Ιουλίου και από 28 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου.

Οι μαθητές συνεχίζουν με τη χειμερινή προετοιμασία από την
4η Σεπτεμβρίου και την ολοκληρώνουν με τη λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το φροντιστήριο e-kefalas.gr για τους μαθητές που θα δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις το 2023 παρέχει το θερινό πρόγραμμα σπουδών, αναπόσπαστο και σημαντικο κομμάτι της προετοιμασίας των μαθητών, ώστε:

  • να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις, τελευταία ευκαιρία στα θερινά
  • να έχουν περισσότερο χρόνο για εμβάθυνση σε σύνθετες έννοιες
  • να καλυφθεί σημαντικό ποσοστό της ύλης για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χρόνος για επαναλήψεις

Η θερινή προετοιμασία της Γ’ Λυκείου με ενισχυμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 6 εβδομάδων.

Από 15 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου και από 28 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου.

Οι μαθητές συνεχίζουν με τη χειμερινή προετοιμασία από την
4η Σεπτεμβρίου και την ολοκληρώνουν με τη λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Διετούς Φοίτησης
για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έχουν ξεκινήσει τη προετοιμασία από τη Β΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία 4
Λατινικά 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 18

630€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Υγείας
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 16

590€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θετικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 18

630€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Πληροφορική 3
Οικονομικά 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 16

590€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διετούς Φοίτησης
για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έχουν ξεκινήσει τη προετοιμασία από τη Β΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία 4
Λατινικά 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 18

630€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Υγείας
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 16

590€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θετικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 18

630€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 6
Πληροφορική 3
Οικονομικά 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 16

590€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μονοετούς Φοίτησης
για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που θα ξεκινήσουν τη προετοιμασία μετά το πέρας της Β΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 7
Ιστορία 4
Λατινικά 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Υγείας
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 5
Χημεία 5
Βιολογία 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θετικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 8
Φυσική 5
Χημεία 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 22

720€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 8
Πληροφορική 4
Οικονομικά 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μονοετούς Φοίτησης
για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που θα ξεκινήσουν τη προετοιμασία μετά το πέρας της Β΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών
ώρες ανά εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά 7
Ιστορία 4
Λατινικά 4
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Υγείας
ώρες ανά εβδομάδα

Φυσική 5
Χημεία 5
Βιολογία 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θετικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 8
Φυσική 5
Χημεία 5
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 22

720€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οικονομικά
ώρες ανά εβδομάδα

Μαθηματικά 8
Πληροφορική 4
Οικονομικά 3
Ν. Γλώσσα & Λογ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 19

650€

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΙΣΩ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
ΠΙΣΩ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

Κλείσε θέση τώρα

Επικοινώνησε μαζί μας στο 2182183194
ή στο info@e-kefalas.gr
και ξεκίνα άμεσα τα μαθήματά σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γίνε μαθητής μας

Επικοινώνησε μαζί μας
στο 21821831942182183194
ή στο info@e-kefalas.gr
και ξεκίνα άμεσα τα μαθήματά σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γίνε μαθητής μας

Επικοινώνησε μαζί μας
στο 2182183194
ή στο info@e-kefalas.gr
και ξεκίνα άμεσα
τα μαθήματά σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ